slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

شما اینجا هستید

نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

کافه تریا

کافه تریا با سطحی حدود 110 متر مربع با ظرفیت 70 نفر دارای میز و صندلی به منظور فروش اقلام خاص فضای موجود و مایحتاج مشتریان مدعوین در نظر گرفته شده است.

 


  مجتمع آموزشي فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان 
  اصفهان، خيابان آتشگاه، بناي تاريخي آتشگاه، بوستان مهر
  مجتمع ارديبهشت ، تلفن تماس : 03137660888 

 

تحت نظارت وف بومی